Τελετή αποφοίτησης των αποφοιτησάντων του Προγράμματος το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019