Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ για το ακαδημαικό έτος 2016-2017 ορίζεται στους εξήντα (60) φοιτητές. Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων ορίζεται και ο αριθμός των τμημάτων διδασκαλίας. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να μεταβληθεί μετά από απόφαση της ΕΔΕ.