Ε΄ Επιστημονική Ημερίδα

Ε΄ Επιστημονική Ημερίδα του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ελλάδα:Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός”
Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης
Πνευματικό Κέντρο Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Κοζάνης
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020

Πρόγραμμα Ε΄ Επιστημονικής Ημερίδας ΔΠΜΣ

Δηλώσεις μαθημάτων α΄ εξαμήνου

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι δηλώσεις των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. για το πρώτο εξάμηνο θα
γίνονται από Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 έως Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου
2019, μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα sis.auth.gr
Απαραίτητο για τη δήλωση είναι να έχετε ενεργό πανεπιστημιακό email.
Καμία παράταση δεν θα δοθεί πέραν της παραπάνω προθεσμίας.
Θα δηλωθούν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του πρώτου εξαμήνου και ένα
μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου.
Σημειώνεται επίσης ότι:
– Σε μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί, δεν μπορεί να περαστεί ο βαθμός
ακόμη και αν είναι προβιβάσιμος.