Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies μόνο για την ορθή λειτουργία της (λειτουργικά cookies), που διαγράφονται με τον τερματισμό του προγράμματος πλοήγησης (session cookies).

1. Σκοπός της πολιτικής των cookies

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τεχνολογίες που ονομάζονται «cookies». Με την πλοήγηση ενός χρήστη στην ιστοσελίδα, τα «cookies» που περιγράφονται παρακάτω, δημιουργούνται και εγκαθίστανται στον περιηγητή του χρήστη. Η δημιουργία και χρήση αυτών των «cookies» είναι απολύτως απαραίτητη για τη λειτουργία της ιστοσελίδας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία & Πολιτισμός”.

Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:

  • «Cookie» ή «Cookies»: Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου ή μηνυμάτων που αποστέλλονται από τον εξυπηρετητή ενός οργανισμού και στη συνέχεια αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα «cookies» δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που βρίσκονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή στα αρχεία «cookies» που δημιουργούνται από άλλους δικτυακούς τόπους, και δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά σας.
  • Τα «μόνιμα cookies» (persistent cookies) τα οποία παραμένουν κατά τη διάρκεια πολλών επισκέψεων στην ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας.
  • «Cookies περιόδου λειτουργίας» (session cookies) τα οποία διαγράφονται αυτόματα έπειτα από κάθε επίσκεψη, ή μετά τη λήξη του μέγιστου χρόνου συνεδρίας. Για τις ιστοσελίδες του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία & Πολιτισμός”, ο μέγιστος χρόνος συνεδρίας είναι εικοσιτέσσεσρις (24) ώρες.
  • «Cookies τρίτου μέρους» (third parties cookies) τα οποία χρησιμοποιούνται από συνεργαζόμενες ιστοσελίδες που ενσωματώνονται εντός της δικής μας ή στις οποίες συνδεόμαστε.

2. Ποια «cookies» τοποθετούνται στη συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας;

Όταν αποκτάτε πρόσβαση και/ή χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, τοποθετούμε ένα ή περισσότερα «cookies» στη συσκευή σας για τους σκοπούς που περιγράφονται εδώ. Οι ιστοσελίδες του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία & Πολιτισμός” δεν κάνουν χρήση «Cookies τρίτου μέρους».

Ο παρακάτω πίνακας και οι πληροφορίες καθορίζουν τα cookies που χρησιμοποιούνται για την ιστοσελίδα:

Τύπος CookieΠάροχος CookieΟνομασία CookieCookie τρίτου μέρουςΜόνιμα ή περιόδου λειτουργίας CookieΣκοπός των Cookie
Session cookieΟΧΙΠεριόδου-Session
Ενημέρωση για χρήση cookiescookie_notice_acceptedΟΧΙΠεριόδου-SessionΒεβαιώνει ότι ενημερωθήκατε για την πολιτική Cookies και αποδεχθήκατε τη σύνδεση

3. Πόσο καιρό αποθηκεύονται τα Cookies στη συσκευή σας;

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα Cookie θα αποθηκευτεί στη συσκευή περιήγησής σας εξαρτάται από το αν πρόκειται για cookie “Μόνιμο” ή “περιόδου λειτουργίας”. Τα Cookie περιόδου λειτουργίας θα αποθηκευτούν σε μια συσκευή μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή μέχρι τη λήξη του μέγιστου χρόνου συνεδρίας (24 ώρες). Τα «μόνιμα cookies» παραμένουν στη συσκευή αφού ολοκληρώσετε την περιήγησή σας μέχρι να λήξουν ή μέχρι να τα διαγράψετε. Η ιστοσελίδα του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία & Πολιτισμός” δεν χρησιμοποιεί “μόνιμα cookies”.

4. Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα Cookies που έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή σας;

Εφόσον χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία & Πολιτισμός”, δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα Cookies που αναφέρονται παραπάνω, καθώς η χρήση τους είναι απολύτως απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και για την ασφαλή περιήγησή σας σε αυτή. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και επιθυμείτε τη διαγραφή των μόνιμων Cookies που αναφέρονται παραπάνω, ακολουθήστε τις οδηγίες για διαγραφή Cookies του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, κλπ.).