Διδασκόμενα Μαθήματα-Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

A/Α Μαθήματα ECTS Είδος
1 Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Ελλάδος (Sources of the Church History of Greece)
Το μάθημα διαπραγματεύεται τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Η διάδοση του χριστιανισμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις Πράξεις των Αποστόλων.
 2. Οι επιστολές του Παύλου προς Θεσσαλονικείς και Κορινθίους.
 3. Μάρτυρες και άγιοι της Ελλάδος κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.
 4. Οι πηγές της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά τη βυζαντινή περίοδο
 5. Οι πηγές της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας
 6. Ανακήρυξη του αυτοκεφάλου του 1833. Οι πηγές.
 7. Ανακήρυξη του κανονικού αυτοκεφάλου του 1850. Οι πηγές.
 8. Η προσάρτηση της Επτανήσου στην Εκκλησία της Ελλάδος. Οι πηγές.
 9. Η προσάρτηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου στην Εκκλησία της Ελλάδος. Οι πηγές.
 10. Οι Καταστατικοί χάρτες της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 11. Η Εκκλησία της Ελλάδος κατά την περίοδο της επταετίας, Οι πηγές.
 12. Η αποκατάσταση της κανονικής τάξης στην Εκκλησία της Ελλάδος.
 13. Σχέσεις Εκκλησίας της Ελλάδος και Πολιτείας στην εποχή μας.

7,5 Υ
2 Η Εκκλησιαστική Ιστορία του ελλαδικού χώρου έως το αυτο­κέφαλο (Church History of the Greek lands until the ecclesiastical independency)
Το μάθημα πραγματεύεται τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Η διάδοση του Χριστιανισμού στον ελλαδικό χώρο.
 2. Οργάνωση των τοπικών εκκλησιών και εκκλησιαστικές προσωπικότητες.
 3. Συμμετοχή των ελλαδικών εκκλησιών στα μείζονα εκκλησιαστικά γεγονότα.
 4. Υπαγωγή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η εκκλησιαστική γεωγραφία του ελλαδικού χώρου (μητροπόλεις, επισκοπές, αρχιεπισκοπές) κατά την βυζαντινή περίοδο.
 5. Η ελλαδική εκκλησία κατά την διάρκεια της μεσοβυζαντινής περιόδου.
 6. Η ελλαδική εκκλησία κατά την διάρκεια της υστεροβυζαντινής περιόδου.
 7. Η ελλαδική εκκλησία κατά την διάρκεια της οθωμανικής περιόδου (15ος -17ος αι.).
 8. Η ελλαδική εκκλησία κατά την διάρκεια της οθωμανικής περιόδου (18ος – 19ος αι.).
 9. Η Εκκλησία και ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός στον ελλαδικό χώρο.
 10. Η επανάσταση του 1821 και η πορεία προς το αυτοκέφαλο.
 11. 11, 12, 13. Αξιολόγηση των φοιτητών με την εκπόνηση ατομικής εργασίας, που εντάσσεται στις παραπάνω ενότητες, την οποία και θα παρουσιάσουν στα τρία τελευταία τρίωρα του μαθήματος.

7,5 Υ
3 Αρχές χρηματοοικονομικής διαχεί­ρισης για την Ελλαδική Εκκλησία (Financial Management principles for the Greek Church)
Το μάθημα διαπραγματεύεται τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. εισαγωγή στη χρηματοοικονομική διοίκηση της εκκλησίας
 2. δανεισμός από τράπεζα
 3. δανεισμός με ομόλογα
 4. λειτουργία του τραπεζικού συστήματος
 5. χρήμα και τραπεζικό σύστημα
 6. κόστος κεφαλαίου
 7. προμήθειες για μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
 8. βασικές αρχές αποτίμησης και αξιολόγησης επενδύσεων από τη μη κερδοσκοπική σκοπιά
 9. διαχείριση της εγγείου ιδιοκτησίας της εκκλησίας,
 10. θέματα που αφορούν στην απαλλοτρίωση της εκκλησιαστικής περιουσίας
 11. 11-13. Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται σε σχετική με την οικονομική δραστηριότητα των Ιερών Μητροπόλεων και των ενοριών ατομική εργασία που θα εκπονήσουν και θα παρουσιάσουν στα 3 τελευταία τρίωρα του μαθήματος.

7,5 Υ
4 Ένα (1) μάθημα επιλογής από τον παρακάτω πίνακα επιλεγόμενων μαθημάτων
7,5 Ε
ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΠΡΩΤΟΥ (1ου) ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

A/A Μαθήματα ECTS Είδος
1 Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος από το αυτοκέφαλο έως σήμερα (History of the Greek Church since the Autocephalous)
Το μάθημα διαπραγματεύεται τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Ιδεολογικές, Εκκλησιαστικές και Πολιτικές προϋποθέσεις της μονομερούς επιβολής του Αυτοκεφάλου (1833).
 2. Διαμάχη μεταξύ «Νεωτεριστών» και «Παραδοσιακών» θεολόγων μετά την επιβολή του Αυτοκεφάλου (Ιστορικό και Πρωταγωνιστές).
 3. Η ανακήρυξη της Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (1850) – Ανάλυση του Πατριαρχικού Συνοδικού Τόμου.
 4. Η διαμόρφωση των ορίων δικαιοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αφομοίωση της Εκκλησίας των Επτανήσων (1866), της Θεσσαλίας (1882). Προσάρτηση Νέων Χωρών(1928).
 5. Η διαμόρφωση των Σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας της Ελλάδος από το 1833 μέχρι σήμερα.
 6. Σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με επίκεντρο τον Πατριαρχικό-Συνοδικό Τόμο του 1850, τη Συνοδική Πατριαρχική Πράξη του 1928 και την έννομη τάξη της Ελληνικής Πολιτείας.
 7. Η Εθνική προσφορά της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 8. Η Κοινωνική και Φιλανθρωπική δράση της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 9. Μητροπολίτες και Αρχιεπίσκοποι Αθηνών.
 10. Η ανάπτυξη των θεολογικών γραμμάτων.
 11. 11, 12, 13. Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται σε σχετική με τις παραπάνω ενότητες ατομική εργασία που θα εκπονήσουν και θα παρουσιάσουν στα 3 τελευταία τρίωρα του μαθήματος.

7,5 Υ
2 Ορθόδοξη πνευματικότητα στον ελλαδικό χώρο (Orthodox Spirituality in Greek lands)
Το μάθημα διαπραγματεύεται τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1.Εισαγωγή στην Χριστιανική Πνευματικότητα

2-3. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Ορθόδοξης Πνευματικότητας: Άσκηση, μυστηριακή ζωή, θεωρία και ένωση με τον Θεό.

4-5.      Κέντρα της ορθόδοξης Πνευματικότητας στον Ελλαδικό χώρο. Επίσκοποι, μοναστικές κοινότητες και άγιοι της πρώτης χιλιετίας.

6-7. Οι εκφραστές της ορθόδοξης πνευματικής ζωής τη δεύτερη χιλιετία. Οι άγιοι ησυχαστές και η αποτύπωση της θεολογικής τους σκέψης στα κείμενα και στα μνημεία του ελλαδικού χώρου. (Κρήτη, Άγιον Όρος, Θεσσαλονίκη, Μετέωρα)

8-9. Η ησυχαστική πνευματικότητα και η διασπορά της από το Άγιον Όρος σε όλη την ελλαδική επικράτεια κατά τον 18ο και 19ο αιώνα.

10.Η Ορθόδοξη Πνευματικότητα και ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός: Ο ρόλος των σύγχρονων αγίων στην πρόσληψη της πνευματικότητας από τη σύγχρονη εκκλησιαστική και θεολογική γραμματεία.

11, 12, 13. Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται σε σχετική με τις παραπάνω ενότητες ατομική εργασία που θα εκπονήσουν και θα παρουσιάσουν στα 3 τελευταία τρίωρα του μαθήματος.

7,5 Υ
3 Διοίκηση και οργάνωση της Εκκλησί­ας της Ελλάδος (Administration and organization of Church of Greece)
Το μάθημα διαπραγματεύεται τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Οι συνέπειες του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821 στη διοίκηση των Ελλαδικών Μητροπόλεων και Επισκοπών, και οι πρωτοβουλίες του Ιωάννη Καποδίστρια (1827-1831).
 2. Η αυτογνώμων ανακήρυξη του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος (1833).
 3. Η ανακήρυξη του Αυτοκεφάλου της εν Ελλάδι Εκκλησίας (1850)
 4. Οι Πατριαρχικές και Συνοδικές Πράξεις 1866 και 1881.
 5. Το εκκλησιαστικό καθεστώς των λεγόμενων Νέων Χωρών (1928).
 6. Η ημιαυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης (1900).
 7. Το διοικητικό καθεστώς του Αγίου Όρους.
 8. Το διοικητικό καθεστώς της Εξαρχίας Πάτμου και των Πατριαρχικών Μονών.
 9. Ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν. 590/1977).
 10. Η δράση των μακαριστών Αρχιεπισκόπων Αθηνών και πάσης Ελλάδος Σεραφείμ (1974-1998) και Χριστόδουλου (1998-2008).
 11. 11, 12, 13. Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται σε σχετική με τις παραπάνω ενότητες ατομική εργασία που θα εκπονήσουν και θα παρουσιάσουν στα 3 τελευταία τρίωρα του μαθήματος.

7,5 Υ
4 Ένα (1) μάθημα επιλογής από τον παρακάτω πίνακα επιλεγόμενων μαθημάτων 7,5 Ε
  ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΔΕΥΤΕΡΟΥ (2ου) ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Πίνακας Επιλεγόμενων Μαθημάτων

Α/Α ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 Οικουμενικό Πατριαρχείο και Ελλαδικός χώρος (Ecumenical Patriarchate and Greek lands)
Το μάθημα διαπραγματεύεται τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή στη διοικητική οργάνωση της Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο πριν τον 8ο αι.
 2. Ένταξη του ελλαδικού χώρου στη δικαιοδοσία της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.
 3. Η εκκλησιαστική γεωγραφία του ελλαδικού χώρου (μητροπόλεις, επισκοπές, αρχιεπισκοπές) κατά την βυζαντινή περίοδο.
 4. Οικουμενικό Πατριαρχείο και ενότητα του ελλαδικού χώρου.
 5. Οικουμενικό Πατριαρχείο και Νέος Ελληνισμός
 6. Οικουμενικό Πατριαρχείο και ελλαδικός χώρος κατά την Οθωμανική περίοδο.
 7. Οικουμενικό Πατριαρχείο και Νεοελληνικός Διαφωτισμός.
 8. Το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τα πριν, το σχίσμα, ο συνοδικός τόμος του 1850.
 9. Πατριαρχική και συνοδική Πράξη του 1928. Τα Πατριαρχικά δίκαια στην Ελλάδα.
 10. Οικουμενικό Πατριαρχείο και Εκκλησία της Ελλάδος σήμερα.
 11. 11, 12, 13. Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται σε σχετική με τις παραπάνω ενότητες ατομική εργασία που θα εκπονήσουν και θα παρουσιάσουν στα 3 τελευταία τρίωρα του μαθήματος.

2 Ελλάδα και σλαβικός κόσμος (Greece and Slavonic world)
Το μάθημα πραγματεύεται τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Το εκπολιτιστικό έργο των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στο σλαβικό κόσμο
 2. Η εθνικότητα των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου
 3. Η επίδραση του βυζαντινού ησυχασμού στις σλαβικές χώρες
 4. Η παρουσία των Σλάβων στο Άγιο Όρος
 5. Η πνευματική προσφορά των Ελλήνων Μητροπολιτών στο Κράτος του Κιέβου
 6. Ο Γρηγόριος Σιναίτης και η επίδραση του Αγίου Όρους στη Βουλγαρία
 7. Μάξιμος ο Γραικός, ο Φωτιστής των Ρώσων
 8. Η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος φάρος της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού στο σλαβικό κόσμο
 9. Η Ελλαδική Εκκλησία και οι σχέσεις της με την Εκκλησία της Ρωσίας
 10. Η Ελλαδική Εκκλησία και οι σχέσεις της με την Εκκλησία της Ρουμανίας
 11. Η Ελλαδική Εκκλησία και οι σχέσεις της με την Εκκλησία της Σερβίας
 12. Η Ελλαδική Εκκλησία και οι σχέσεις της με την Εκκλησία της Βουλγαρίας
 13. Η Ελλαδική Εκκλησία και οι σχέσεις της με τις Εκκλησίες της Γεωργίας και της Αλβανίας

3 Εκκλησιαστική διπλωματία και εθιμοτυπία στην Εκκλησία της Ελλάδος
(Ecclesiastical Diplomacy and Ceremonial Procedure in the Church of Greece)
Το μάθημα διαπραγματεύεται τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Εκκλησιαστική διπλωματία. Έννοια και τρόποι άσκησής της σε εκκλησιαστικό και πολιτικό επίπεδο.
 2. Η εκκλησιαστική πολιτική και διπλωματία της Εκκλησίας της Ελλάδος (υποθέσεις εργασίας).
 3. Η εκκλησιαστική πολιτική του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κυρού Ιακώβου έναντι των Προέδρων των Η.Π.Α, Προέδρων και Πρωθυπουργών της Ελλάδος και η συμβολή του στα εθνικά θέματα.
 4. Η εκκλησιαστική πολιτική και διπλωματία του Οικουμενικού Πατριαρχείου από τον 19ο- 20ο αιώνα.
 5. Η εκκλησιαστική διπλωματία στα πλαίσια του ελληνικού κράτους.
 6. Η εκκλησιαστική διπλωματία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
 7. Η εθιμοτυπία στην Εκκλησία της Ελλάδος.
 8. Το προβάδισμα, εκκλησιαστικό και πολιτικό.
 9. Εκκλησιαστική διπλωματία και διαδίκτυο.
 10. Διεθνείς Εκκλησιαστικές σχέσεις.
 11. 11, 12, 13. Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται σε σχετική με τις παραπάνω ενότητες ατομική εργασία που θα εκπονήσουν και θα παρουσιάσουν στα 3 τελευταία τρίωρα του μαθήματος.

4 Κέντρα του μοναχισμού στην Ελλάδα (Centers of monasticism in Greece)
Το μάθημα πραγματεύεται τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή: Ο Ιησούς Χριστός και οι «βιαστές» της πρώτης Κοινότητας
 2. Αιτίες γένεσης του Μοναχισμού
 3. Αναχωρητικός και κοινοβιακός μοναχισμός στην Αίγυπτο (Παχώμιος, Μ. Αντώνιος)
 4. Μ. Βασίλειος και Κανόνες
 5. Η γένεση και άνθηση της Αθωνικής Πολιτείας
 6. Η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο
 7. Μετέωρα
 8. Ο Μοναχισμός στη Δύση
 9. Γυναικείος Μοναχισμός
 10. Μοναχισμός και πολιτισμός
 11. Ο Μοναχισμός στον 20 και 21ο αι.
 12. Γέροντες του 19ου και 20ου αι. (Σεραφείμ Σάρωφ, άγ. Σιλουανός, άγ. Παΐσιος, άγ. Πορφύριος)
 13. Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται σε σχετική με τις παραπάνω ενότητες ατομική εργασία που θα εκπονήσουν και θα παρουσιάσουν στα τελευταία τρίωρα του μαθήματος.

5 Ορθόδοξος Πολιτισμός και ελληνική ταυτότητα (Orthodox culture and Greek identity)
Το μάθημα διαπραγματεύεται τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή στις έννοιες πολιτισμός και ταυτότητα
 2. Ορθόδοξος πολιτισμός και ελληνική ταυτότητα σε μία πορεία αναζήτησης γεφύρωσης.
 3. Η γλώσσα στην υπηρεσία του πνεύματος.
 4. Ορθόδοξος πολιτισμός και Ελληνισμός κατά τον Δ΄ αιώνα: Σύγκρουση ή αλληλοσυμπλήρωση
 5. Ορθοδοξία και ελληνισμός σε κοινή πορεία. Προαγωγή ή αναγέννηση του ελληνικού πολιτισμού
 6. Η επίδραση του Χριστιανισμού στην αλλαγή και εξέλιξη των προτύπων και των αρετών του ελληνισμού.
 7. Η πρωτοτυπία του ορθόδοξου πολιτισμού.
 8. Εκχριστιανισμός του ελληνισμού ή ελληνοποίηση του Χριστιανισμού;
 9. Η κοινή πορεία της ιστορίας της ορθόδοξης Εκκλησίας και της ιστορίας του ελληνισμού.
 10. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της αυτοσυνειδησίας του ορθόδοξου ελληνικού πολιτισμού.
 11. Η διαφορετικότητα της ελληνορθόδοξης ταυτότητας.
 12. Ο ελληνορθόδοξος πολιτισμός και ο πολιτισμός του ευρωπαϊκού πολιτισμού
 13. Γενική αξιολόγηση του μαθήματος του διδάσκοντος και των φοιτητών

Υποσημ.: Οι φοιτητές θα εκπονούν εργασίες πάνω στα συγκεκριμένα θέματα του μαθήματος, οι οποίες θα παρουσιάζονται και θα αξιολογούνται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

6 Σύγχρονη διαχείριση Ιερών Μητροπόλεων και Ενοριών (Modern management of Sacred
Dioceses and Parishes)
Από τις ενότητες μαθημάτων, η πρώτη πραγματεύεται κατ’  αποκλειστικότητα το διαχρονικό εκκλησιαστικοϊστορικό πλαίσιο της ονομαζόμενης «εκκλησιαστικής διαχείρισης», διοικητικής και οικονομικής, από τη σημειολογία της παλαιοδιαθηκικής εποχής έως σήμερα, με έκτακτες αναφορές ακόμα και σε σημαντικά εκκλησιαστικά γεγονότα «διαχείρισης» της Ανατολής και της Δύσης. Οι υπόλοιπες ενότητες εντάσσονται στο ειδικότερο στοχοθετικό πλαίσιο του μαθήματος.

 1. α) Αγιογραφικές παραθέσεις γεγονότων φιλανθρωπίας, συλλογής και προσφοράς αγαθών, προσφοράς σίτισης, χρημάτων κ.λπ.. Προδρομικά σχήματα διοίκησης και οικονομικής οργάνωσης της Εκκλησίας στις Αποστολικές εκκλησιαστικές κοινότητες – παύλεια λογεία κ.λπ.. Αναφορά στη διακεκριμένη οργάνωση και διοίκηση της Εκκλησίας Αλεξανδρείας, στο Παχωμιανό Κοινόβιο και την πυραμιδοειδή οργάνωσή του, στο εν συνεχεία Μητροπολιτικό Σύστημα και τις διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες του, ακροθιγής αναφορά στα Πρεσβεία τιμής των θρόνων, β) Η Πατερική Γραμματεία περί διοικήσεως, διαχειρίσεως εκτάκτων καταστάσεων και άσκησης της φιλανθρωπίας. Σύνδεση των Jus Jurandi και Jus Ordinandi με την επιβολή αλλαγής των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των παλαιφάτων θρόνων – εφαρμογή τους στο μητροπολιτικό σύστημα. Η αλλαγή των «εκκλησιαστικών πραγμάτων» σύμφωνα με τα πολιτικά και οι ανακατατάξεις μητροπόλεων έως σήμερα. Η διοικητική και οικονομική προσάρτηση Νότιας Ιταλίας και Ανατολικού Ιλλυρικού, το Patrimonium Petri και οι μάταια αναμενόμενες παπικές απολαβές, η στάση του ι. Φωτίου έναντι των αξιώσεων της Δύσης (Διοικητικών-Οικονομικών), η ανάπτυξη και η αλληλοδιάδοχη κατάταξη των επαρχιών του Οικουμενικού θρόνου έως την Άλωση, οι Εκκλησιαστικοί Εξωκατάκοιλοι Άρχοντες και η λειτουργία του θεσμού μέσα από τα πατριαρχικά κείμενα. Παραδείγματα προς αποφυγήν όπως: Οι Σταυροφορίες ως πηγή εσόδων της Δύσης και η εξερεύνηση και κατάκτηση νέων χωρών, γ) Ορθόδοξη Εκκλησία και Τουρκική Πολιτεία στην ελλαδική επικράτεια (Γενικοί Κανονισμοί και προνομιακό ζήτημα), βραχεία εκκλησιαστική και πολιτική επισκόπηση έως την ίδρυση του ελληνικού κράτους, χωρίς αναφορές στην περίοδο της Αυτοκεφαλίας προς αποφυγήν αλληλοεπικάλυψης της ύλης.
 2. Νομοθετική κατοχύρωση της μισθοδοσίας Αρχιερέων και Ιερέων. Παραδείγματα από την Ευρώπη (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο). Η Εκκλησία στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Εκκλησία στη Ρωσία σήμερα. Η σημασία της παρουσίας και εκπροσώπησης της Ελλαδικής Εκκλησίας στην Ευρώπη. Η ισχύουσα Νομοθεσία περί τις Ιερές Μητροπόλεις και Ενορίες της Ελλαδικής Εκκλησίας (Ν590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» και τα επιμέρους σημαντικότερα άρθρα: 35-48). Επικαιροποίηση της Νομοθεσίας έως σήμερα. Η Διοίκηση της Ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης, η Διοίκηση των Μητροπόλεων Δωδεκανήσου. Η διοίκηση του Αγίου Όρους. Η Διοίκηση της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου.
 3. Οργανογράμματα Διεθνών Οργανισμών, Ανωνύμων Εταιριών, Δημόσιων Φορέων-Υπουργείων και σύγκριση με τα οργανογράμματα των Ι. Μητροπόλεων. Το νομοθετικό πλαίσιο Οργάνωσης και Διοίκησης των Ι. Μητροπόλεων. Ανάλυση λειτουργιών και αρμοδιότητες των επιμέρους τμημάτων του Μητροπολιτικού Γραφείου, πλην των Οικονομικών.
 4. Συνάφεια Δημοσίων διατάξεων με τις διατάξεις της Εκκλησίας. Παραδείγματα γεφύρωσης τυχόν χασμάτων, ανακολουθιών ή και ελλειμμάτων του Νομοθέτου εντός του πλαισίου της νομιμότητας. Τα Μητροπολιτικά και οι δυνατότητές τους παλαιότερα και σήμερα. Τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια. Απορρόφηση Κοινοτικών Κονδυλίων (Κ.Π.Σ.-Ε.Σ.Π.Α. κ.λπ.).
 5. Λογισμικό Ιερών Μητροπόλεων. Παρουσίαση δυνατοτήτων με επιτόπια επίσκεψη στα Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως. Ταυτόχρονη παρουσίαση του λοιπού έργου της ίδιας Μητροπόλεως (Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολής Βυζαντινής Μουσικής ή Ωδείου, φιλανθρωπικό έργο, συσσίτια κ.λπ.)
 6. Διοικητική και Οικονομική Οργάνωση Λογιστηρίου των Ι. Μητροπόλεων. Η επικαιροποιημένη Νομοθεσία περί τα Οικονομικά. Συγκλίνουσες και μη νομοθετικές διατάξεις Δημοσίου Λογιστικού και Εκκλησιαστικής Δικαιοπραξίας (παραδείγματα).
 7. Έσοδα υπέρ τρίτων, απόδοση εισπράξεων υπέρ τρίτων, τηρούμενα βιβλία,. Δαπάνες – Έξοδα και οι παρακρατήσεις τους. Ταμειακή Διαχείριση, Κώδικες βιβλίων και στοιχείων. Ελαστικές και Ανελαστικές δαπάνες Ι. Μητροπόλεων και Ενοριών.
 8. Σύνταξη Προϋπολογισμού-Απολογισμού Ι. Μητροπόλεων και Ι. Ναών. Οι διαδικασίες, ο έλεγχος. Έλεγχος νομιμότητας και πάσης φύσεως διοικητικός έλεγχος από την νόμω κρατούσα πολιτεία.
 9. Μισθοδοσία: Οι πάσης φύσεως αποδοχές ανωτέρου και κατωτέρου κλήρου (Ιεροψαλτών), εκκλησιαστικών υπαλλήλων, οδηγού, νεωκόρων, φυλάκων ναών κ.λπ. Θεώρηση βιβλίων, Απογραφή κινητών και ακινήτων. Υποχρεώσεις των Ι. Μητροπόλεων και των Ναών προς τις ΔΟΥ.
 10. Προμήθειες. Τηρούμενα βιβλία Ι. Μητροπόλεων. Κτηματολόγιο. Τηρούμενα Βιβλία ι. Ναών. Στοιχεία εμπράγματου δικαίου. Ψηφιακή Τεκμηρίωση ή απλή καταγραφή τυχόν ιερών λειψάνων, ιερών σκευών, πάσης φύσεως Κειμηλίων, ειδικών επίπλων και περιουσιακών στοιχείων, Αναλυτικό βιβλίο μισθωμάτων από ακίνητα).
 11. 11, 12, 13. Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται σε σχετική με τις παραπάνω ενότητες ατομική εργασία που θα εκπονήσουν και θα παρουσιάσουν στα 3 τελευταία τρίωρα του μαθήματος.