Υποτροφίες

Το ΔΠΜΣ χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες που διακρίνονται για τις σπουδές τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε ποσοστό 10% επί των εγγραφομένων.