Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού ΑΠΘ

Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ

Για να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση του προγράμματος συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και επιλέξτε "Υποβολή".

    Για γραμματειακή υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Ευθυμία Κυρατζή
    ☏ +30 2310 996682
    email: ekyratz@past.auth.gr