Διδακτικό Προσωπικό

Αραμπατζής Χρήστος:  +30 2310 997023, arab@theo.auth.gr

Δεσπότης Σωτήριος:  +30 210 7275824, sotdespo@soctheol.uoa.gr

Καραγεωργούδης Εμμανουήλ:  +30 210 7275887, ekarag@soctheol.uoa.gr

Κουκουσάς Βασίλειος:  +30 2310 997482, vkukusas@past.auth.gr

Κραλίδης Απόστολος: +30 2310 997020, akralid@past.auth.gr

Λιάντας Γρηγόριος:  +30 2310 301784, grliantas@aeath.gr

Μπάκας Ιωάννης:  +30 2310 991118, ibakas@past.auth.gr

Παναγιωτόπουλος Ιωάννης:  +30 210 7275702, ipanagio@theol.uoa.gr

Πασχαλίδης Συμεών: +30 2310 996964, spaschal@past.auth.gr

Τριβυζαδάκη Αγγελική: +30 2310 991383, atrivyza@past.auth.gr

Τσίγκος Βασίλειος: +30 2310 996962, vtsigkos@past.auth.gr

Τσιτσίγκος Σπυρίδων: +30 210 7275855, stsitsig@gmail.com

Χρήστου Κωνσταντίνος:  +30 2310 996656, konchris@past.auth.gr